Posolstvo Medzinárodného Dňa Tanca. / zapojených je viac ako 150 krajín sveta

Posolstvom Medzinárodného Dňa Tanca je spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť etnické bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícii. Cieľom je taktiež upozorniť na tanečné umenie, tanečné organizácie a ich osobnosti.

Partneri podujatia / podporte tanec pre rozvoj voľnočasových aktivít mládeže

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

#wddslovensko / instagram hashtag podujatia

Organizujete podujatie osláv dňa tanca?

Oslávme ho spoločne, vytvorte podujatie pri tejto príložitosti a dajte nám o ňom vedieť, Odprezentujeme vám ho na našich stránkach World Dance Day - Slovensko